Home
Wie zijn wij?
Ons ABC
Ondernemers
Particulieren
Vacature
Contact
Disclaimer
Fun
Links
 
Cliënt Online
Links
Belastingdienst  
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Statistische gegevens over uiteenlopende onderwerpen.
Fiscanet Fiscanet Nieuwsbrief met actueel fiscaal nieuws.
Kamer van Koophandel (KvK) Informatie voor startende ondernemers, aanvragen van uittreksels van het handelsregister.
Ministerie van Economische Zaken Informatie en diverse dossiers inzake economische vraagstukken.
Ministerie van Financiën  
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Informatie over o.a. arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ontslag.
Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) Informatie over diverse fiscale onderwerpen. Administratiekantoor Van Beers is lid van de NOAB.
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Informatie over werk en reïntegratie.
Wij zijn te vinden op:
StartendeOndernemers.nl
Wij werken onder andere met de volgende administratieve en fiscale programma’s:

© 2018 Alle rechten voorbehouden.